Untitled Document
 
Untitled Document

ข่าวสารและกิจกรรม   
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปี 2557

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2557
ให้แก่ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร Regular Course ระดับประกาศนียบัตร
จากสาขาจามจุรีสแควร์ ซีคอนบางแค รัชโยธิน ศรีนครินทร์ หัวหมาก
และเมืองทองธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม
เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ โดยมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรจาก เอ.ยู.เอ.
มากกว่า 500 คน ในปีนี้ สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับเกียรติจาก
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มาเป็นประธานในพิธี
และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ดูภาพอื่นๆ >>

   
กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน ปี 2557

ห้องสมุด เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ จัดกิจกรรมสุดยอดนักอ่าน
“Best Reader of the Year” ประจำปี 2557 มอบรางวัลให้กับสมาชิก
ห้องสมุดที่มีสถิตการยืมหนังสือสูงที่สุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ธ.ค. 57
สำหรับปีนี้ สุดยอดนักอ่านมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณธานี อ่าวสาคร,
คุณปิยากร อรุณรัก, คุณอัครเวช บุญดำเนิน และคุณพิศุทธิ์ สัมปทานุกุล
ทั้ง 4 ท่านได้รับรางวัลดังนี้ ประกาศนียบัตร, เสื้อยืด, กระเป๋า
และเครื่องเขียน จาก เอ.ยู.เอ. โดยเรืออากาศเอกอดุลย์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และ ดร. ไมเคิล เคลลี่
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เป็นผู้มอบรางวัล

<< ดูภาพอื่นๆ
   
Hip Hop Dance Hour

เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ จัดกิจกรรม Hip Hop Dance Hour ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้นักเรียน เอ.ยู.เอ.
และบุคคลทั่วไป เรียนเต้นฮิปฮอปแบบอเมริกันสไตล์กับครูต่างชาติ
Lois Seffu นอกจากได้เข้าร่วมคลาสฟรีแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้
ลุ้นของรางวัลมากมายจาก เอ.ยู.เอ. ทั้ง Starbucks Gift Card,
กระเป๋า AUA และเสื้อยืด AUA

ดูภาพอื่นๆ >>

   
Career & English Tour 2014

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมมือกับ M2Fjob.com และ Bangkok
Post Learning จัดกิจกรรม Career & English Tour 2014 เปิดโอกาส
ให้นักเรียน เอ.ยู.เอ. และบุคคลทั่วไปได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษและ
เพิ่มโอกาสในการหางาน ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปจาก เอ.ยู.เอ. และ
Bangkok Post ในหัวข้อ “Cross-cultural Communication in the
Workplace” และ “Learning English from News” และยังมีกิจกรรมดีๆ
จากบูธ M2Fjob.com และ Bangkok Post Learning ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการหางาน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่
15 – 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์

<< ดูภาพอื่นๆ
   
งานสัมมนาครู เอ.ยู.เอ. ประจำปี 2557

ในปี 2557 นี้ สถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ของครูผู้สอนจากทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประจำปี ในหัวข้อ “Staying on Top of Your Teaching” ซึ่งจัดขึ้น
ภายใต้หลักคิดที่ว่า ถึงแม้ว่าครูทุกคนจะมีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสอน
อยู่แล้วอย่างดีก็ตาม แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนเทคนิคต่าง ๆ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้สูงยิ่งขึ้นในทุกเนื้อหา
ที่ทำการสอน จำนวนของครูที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ทั้งใน
กทม. และ ต่างจังหวัดประมาณ 100 คน โดยการสัมมนาได้จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 15 – 16 ก.ย. 2557 ณ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์

ดูภาพอื่นๆ >>
   
งานสัมมนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสัมมนา
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “Yes, We Can!
Modern Communicative Language Teaching & the Achievement
of CEFR Objectives” ณ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่
13 – 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ปีนี้นับเป็นปีที่ 46 ที่ เอ.ยู.เอ. จัดงาน
สัมมนาสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนามากถึง 160 คน

<< ดูภาพอื่นๆ
   
เอ.ยู.เอ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม English Challenge Season 2

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมสนับสนุน Bangkok Post Learning
ในการเดินหน้าจัด English Challenge Season 2 กิจกรรมกระตุ้น
และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการทำ placement test
บนเว็บไซต์ Bangkokpost.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2557
พร้อมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย รวมทั้งทุนการศึกษาจาก
เอ.ยู.เอ. ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.bangkokpost.com/learning/english-test

   
โครงการพัฒนาทักษะการสอนและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดวิทยากรสนับสนุนให้กับโครงการพัฒนา
ทักษะการสอนและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
คณะวิทยากรจาก สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. นำโดย
ดร.ไมเคิล เคลลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,
คุณ พอล ฮัมฟรี่ส์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และ คุณไมเคิล เบียเล็คกี้ ผู้จัดการ เอ.ยู.เอ. สาขานครปฐม

<< ดูภาพอื่นๆ
   
กิจกรรม Workshop การเขียน Statement of Purpose

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้จัด
กิจกรรมต่อเนื่อง จากการบรรยายพิเศษ “Standing out from
the crowd: How to write an effective statement of purpose”
โดยจัดเป็น workshop ระยะเวลา 1 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา
ปรับปรุงการเขียน CV และ Statement of Purpose พร้อมทั้งมีการ
ฝึกร่วมกันพิจารณา และให้ข้อแนะนำรายบุคคลด้วย

ดูภาพอื่นๆ >>
   
กิจกรรมบรรยายพิเศษ การเขียน Statement of Purpose

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดกิจกรรมพิเศษ “Standing out from
the crowd: How to write an effective statement of purpose”
สำหรับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเชิญ
คุณประกายวรรณ วัชราภัย อาจารย์สถาบันภาษาของ University
of Oregon มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ แนะนำวิธีการ
นำเสนอตัวตนและคุณสมบัติต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่
3 กันยายน 2557

<< ดูภาพอื่นๆ
   
คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ที่ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะอาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าเยี่ยมชมสถานสอนภาษา
เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านเอกสารและสื่อที่ใช้ในการเรียน
การสอนภาษาต่างชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทย และการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ
โดยคณะอาจารย์ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์บรรยากาศการเรียนการสอนของ เอ.ยู.เอ.
ทั้งแผนกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ดูภาพอื่นๆ >>
   
เอ.ยู.เอ. ออกบูธงาน Osotspa English Community

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับเชิญให้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์
หลักสูตรภาษาอังกฤษในโครงการ Osotspa English Community
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 สำหรับโครงการ Osotspa English
Community นั้น เป็นโครงการที่บริษัท โอสถสภา จำกัด จัดขึ้นสำหรับ
พนักงานในองค์กร เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ
ที่จะเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของการทำงานในยุค AEC ที่จะถึงนี้

<< ดูภาพอื่นๆ
   
Culture Camp 2014

ค่ายวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพ สำหรับผู้ได้รับทุนรัฐบาล
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ สหรัฐอเมริกา กิจกรรมของค่ายวัฒนธรรม
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเยี่ยมชมโรงเรียนปัญญาประทีป ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
เพื่อนำข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา นำไปปรับใช้ในการศึกษาต่อต่างแดน, การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรชาวอเมริกันในหัวข้อต่างๆ, การสร้างความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และกิจกรรมกีฬาซอฟท์บอล การจัดค่ายในครั้งนี้ จัดขึ้นที่
ณดล สตรีมไซด์ ไทยวิลล่า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2557


ดูภาพอื่นๆ >>
   
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้ได้รับทุนรัฐบาล ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ สหรัฐอเมริกา

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงาน ก.พ.
ให้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลัง
จะไปศึกษาต่อในสหรัฐฯ จำนวน 33 คน โดยเป้าหมายของโครงการ
เน้นการเพิ่มทักษะทางภาษาที่เอื้อต่อการทำวิจัยและเอกสารวิชาการ
รวมทั้งการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความรอบรู้ในการใช้ชีวิตนักเรียน
เพื่อให้สามารถปรับตัวให้อยู่ในต่างแดนได้อย่างมีความสุข
การอบรมใช้เวลา 6 สัปดาห์ ตั้งแต่ 9 มิ.ย. – 18 ก.ค. 2557

<< ดูภาพอื่นๆ
   
Hip Hop Dance Hour

เอ.ยู.เอ. เปิดโอกาสให้นักเรียน เอ.ยู.เอ. และบุคคลทั่วไป
เรียนเต้นฮิปฮอปแบบอเมริกันสไตล์กับครูต่างชาติ Lois Seffu
กับกิจกรรม Hip Hop Dance Hour ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา


ดูภาพอื่นๆ >>
   
AFS Youth Exchange Study Pre-Departure
Language & Culture Course 2014


นับเป็นปีที่ 9 แล้วที่สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกาจำนวน 17 คน ซึ่งจะไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 1 ปี การเตรียม ความพร้อมในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 - 9 พ.ค. 57 โดยการอบรมนั้น ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของอเมริกา
ภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน ในรูปแบบต่างๆ


<< ดูภาพอื่นๆ
   
การแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. มีความยินดีขอประกาศแต่งตั้ง Dr. Michael John Kelley ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (Director of Courses) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป โดย Dr. Kelley จะรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการ สอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งดูแล หลักสูตรและควบคุมการทำงานของครูและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานของ ฝ่ายวิชาการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของ เอ.ยู.เอ. ก่อนหน้านี้ Dr. Kelley มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ที่ประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เป็นเวลา 8 ปี ในตำแหน่ง
U.S. Department of State Senior English Fellow
   
Funday with Uncle Sam

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมกับศูนย์ข้อมูลสถานทูตสหรัฐ (IRC) จัดงาน "Funday with Uncle Sam" เปิดบ้าน เอ.ยู.เอ. ต้อนรับนักเรียน เอ.ยู.เอ. และบุคคลทั่วไปที่ต้องการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหรือต้องการข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ กิจกรรม ภายในงานมีทั้งการฝึก ภาษาอังกฤษจากเกมส์,การเสวนาเล่าประสบการณ์ และข้อแนะนำต่างๆ จากอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนและเจ้าหน้าที่ Education USA, เวที Conversation Hours พูดคุยภาษาอังกฤษจาก SLC, พูดคุยกับ คุณอธิธัช สาทรกิจ ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ เรียกว่าครบครันทั้งสาระ และความบันเทิงในงานเดียว

<< ดูภาพอื่นๆ
   
เอ.ยู.เอ. ออกบูธงาน
"มหกรรมงานดีรามคำแหง นัดพบแรงงานและอาชีพ 2557"


เอ.ยู.เอ. เข้าร่วมออกบูธในงาน "มหกรรมงานดีรามคำแหง นัดพบแรงงาน และอาชีพ 2557" ที่จัดขึ้นโดยบริษัท สรรพสาร จำกัด วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ อาคารหอประชุม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยบูธ ของ เอ.ยู.เอ. ได้จัด จุดลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลและเอกสาร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาษาอังกฤษต่างๆ ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ให้พร้อมเข้าสู่การทำงาน ในอนาคต นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เพื่อเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษา จบใหม่ และผู้ที่ต้องการร่วมงานกับ เอ.ยู.เอ.

ดูภาพอื่นๆ >>
   
Hip Hop Dance Hour by AUA+

AUA+ (เอ.ยู.เอ. พลัส) คือ ทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ เอ.ยู.เอ. ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมแรกของ เอ.ยู.เอ. พลัส คือ Hip Hop Dance Hour ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน เอ.ยู.เอ. และบุคคลทั่วไป เรียนเต้นฮิปฮอปแบบอเมริกันสไตล์กับครูต่างชาติ Lois Seffu ที่มี ประสบการณ์ในการสอนเต้น กิจกรรม Hip Hop Dance Hour จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 40 คน นอกจากนี้ ยังมีการแจกรางวัลพิเศษ 3 รางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม 3 ท่านที่มีลีลาการเต้นโดดเด่น

<< ดูภาพอื่นๆ
   
คณะกรรมการศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศึกษาดูงานที่ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 คณะกรรมการศูนย์ภาษาและคณะกรรมการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เดินทางศึกษา ดูงานที่ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้าง การบริหาร จัดการสถานสอนภาษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ และกิจกรรมต่างๆ ของ เอ.ยู.เอ. นำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา และศูนย์อาเซียนศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ดูภาพอื่นๆ >>
   
งานสัมมนา “Applying to U.S. Universities -
Finding the Right Fit”


EducationUSA Thailand จัดงานสัมมนา “Applying to U.S. Universities - Finding the Right Fit” สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอเมริกา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ ภายในงาน เจ้าหน้าที่ EducationUSA Thailand มาแนะแนวเพิ่มเติมจากคอร์สออนไลน์ (MOOC) ของ University of Pennsylvania เกี่ยวกับการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกา นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก เอ.ยู.เอ. ให้กับผู้โชคดี 2 ท่าน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

<< ดูภาพอื่นๆ
   
พิธีลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ เอ.ยู.เอ. สาขาซีคอน บางแค

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ลงนามในสัญญา เช่าพื้นที่จากบริษัท ซีคอน บางแค จำกัด เพื่อเปิดตัว เอ.ยู.เอ. สาขาใหม่ สาขาซีคอน บางแค บริเวณชั้น 5

ดูภาพอื่นๆ >>
   
SEACON Campus Education Fun Fair

เอ.ยู.เอ. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ เอ.ยู.เอ.สาขาใหม่ สาขาซีคอน บางแค ในงาน SEACON Campus Education Fun Fair ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 57 พร้อมทั้งจัดเกมส์ภาษาอังกฤษบนเวที ในวันสุดสัปดาห์ แจกรางวัลคูปองเข้าร่วม Conversation Hours ฟรีแก่ผู้ที่ชนะรางวัล รวมทั้งของที่ระลึกต่างๆ มากมาย สำหรับ เอ.ยู.เอ. สาขาซีคอน บางแค อยู่ที่ชั้น 5 ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-023-0988

<< ดูภาพอื่นๆ
   
Graduation Ceremony 2013

เอ.ยู.เอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีพ.ศ. 2556 ให้แก่ผู้ที่เรียนจบ หลักสูตร Regular Course จาก เอ.ยู.เอ. 6 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ จามจุรีสแควร์ รัชโยธิน ศรีนครินทร์ หัวหมาก ธนบุรี และเมืองทองธานี ซึ่งประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ กรรมการมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช เป็นประธานในพิธี โดยงานมอบประกาศนียบัตรจัดขึ้นเมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์

ดูภาพอื่นๆ >>
   
Language Learning and Thinking Showcase

เอ.ยู.เอ. ได้เข้าร่วมออกบูธและสาธิตการเรียนการสอนในงาน "สุดยอดการเรียนภาษา และการคิดวิเคราะห์" ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด โดยบูธของ เอ.ยู.เอ. ได้จัดจุดลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ แก่ผู้ที่มา เยี่ยมชม พร้อมทั้งเล่นเกมส์และแจกของที่ระลึกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการสาธิต การเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองเรียน ภาษาอังกฤษในระยะเวลาสั้นๆ และร่วมจัดเสวนา “How to get high TOEFL Score” โดย Mr. Anthony Palvia ผู้จัดการ เอ.ยู.เอ. สาขาธนบุรี เป็นผู้ให้ความรู้และแนะนำ เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ TOEFL


<< ดูภาพอื่นๆ
   
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เยี่ยมชม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ Mini English Program จากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จำนวนกว่า 90 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เพื่อให้ นักเรียนได้มีแนวทางการศึกษาด้านภาษา เมื่อเรียนจบหลักสูตร ของโรงเรียน

ดูภาพอื่นๆ >>
   
สนับสนุนกิจกรรม English Challenge ของ www.bangkokpost.com

เว็บไซต์ Bangkokpost.com จัดกิจกรรมกระตุ้นและเสริมสร้างทักษะ ภาษาอังกฤษ “English Challenge!!!” ให้กับนักเรียน นักศึกษาและ กลุ่มวัยทำงาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ และทดสอบระดับภาษาใน bangkokpost.com โดย เอ.ยู.เอ. ร่วมสนับสนุนทุนเรียนภาษาอังกฤษ Regular Course พร้อม สอบวัดระดับฟรี สำหรับผู้ชนะกิจกรรมในแต่ละเดือน โดยกิจกรรมนี้ จัดต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคม 2556
   
Annual Teacher Development Seminar 2013

เอ.ยู.เอ. จัดงานสัมมนาประจำปี เพื่อพัฒนาครูชาวต่างชาติจากทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงค์ในการรักษามาตรฐานการเรียนการสอนของ เอ.ยู.เอ. ให้มีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปี 2556 นี้ เอ.ยู.เอ.จัดอบรมในหัวข้อ "Ch..ch..ch..ch..Changes" ที่นอกจากจะเสริมความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการสอน ให้แก่ครู เอ.ยู.เอ. แล้ว ยังเน้นที่การสร้างความคุ้นเคยกับหนังสือเรียนเล่มใหม่ ของหลักสูตร Regular Course ซึ่งจากเดิมใช้หนังสือ Interchange และ Hemispheres เปลี่ยนมาเป็นหนังสือ American Headway ตั้งแต่ช่วงเทอม 5 ที่ผ่านมา งานสัมมนา ประจำปี 2556 นี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-10 กันยายน ที่เอ.ยู.เอ. สาขาจามจุรีสแควร์ ชั้น 21 โดยมีครูชาวต่างชาติกว่า 100 ท่าน จาก 17 สาขาทั่วประเทศเข้าร่วมในการสัมมนา ครั้งนี้

ดูภาพอื่นๆ >>

   
Challenging your English ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

เอ.ยู.เอ.เข้าร่วมกิจกรรม Road show ในงาน Challenging Your English by Student Weekly ที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้กลุ่มนักเรียน มีความสนใจและ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน

<< ดูภาพอื่นๆ
   
งานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา

Education USA จัดกิจกรรม College Application Boot Camp สำหรับกลุ่มนักเรียน โรงเรียนนานาชาติที่สนใจเรียนต่อ ระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา โดอยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม workshop กับ Education USA จะได้รับคำแนะนำ ในการเขียนใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกา การเขียน Essay และการเตรียมตัวสอบ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในอเมริกา สามารถสอบถามรายละเอียด และข้อมูลต่างๆ ได้จากเจ้าหน้าที่ Education USA ในบริเวณห้องสมุด เอ.ยู.เอ. สาขาจามจุรีสแควร์ หรือโทรสอบถาม 02-657-6411-7 ต่อ 1232

ดูภาพอื่นๆ >>
   
งาน "เก่งภาษาอังกฤษเพื่อก้าวไกลในประชาคมอาเซียน"

เอ.ยู.เอ. จัดงาน "เก่งภาษาอังกฤษเพื่อก้าวไกลในประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. ชั้น 21 จามจุรีสแควร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "สังคมไทย และความพร้อมสำหรับการก้าวกระโดดบนเวทีอาเซียน" นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวด เขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ "How can young people contribute towards ASEAN harmony?" ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ น.ส.กวิสรา วัฒนพงษ์ (รางวัลที่ 1), นายณัฐพงศ์ สิทธิวิบูลย์ (รางวัลที่ 2) และนายสิปปกร จงชูวณิชย์ (รางวัลที่ 3) ผู้ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายนวฤกษ์ แก้วภักดี (รางวัลที่ 1), นายศุภกฤตย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (รางวัลที่ 2) และ น.ส.โยสิยาห์ ทศวงศ์วรรษ (รางวัลที่ 3)

<< ดูภาพอื่นๆ
   
งานบรรยาย
“How to find a Scholarship for study in the US”


เอ.ยู.เอ. จัดบรรยายในหัวข้อ " How to find a Scholarship for study in the US” (หาทุนไปเรียนต่ออเมริกาได้อย่างไร) เพื่อเป็นประโยชน์กับ ผู้ที่สนใจขอทุนเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวิทยากรจาก สถาบันการศึกษานานาชาติ สถานทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงาน ก.พ. และ Fulbright เป็นผู้ให้ข้อมูล เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์

ดูภาพอื่นๆ >>
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.