Untitled Document
 
Untitled Document

ข่าวสารและกิจกรรม

Untitled Document

   2558   |   2557   |   2556


   
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้ได้รับทุนรัฐบาล
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ สหรัฐอเมริกา
ประจำปี 2558


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงาน ก.พ. ให้จัดทำโครงการ
เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก
ณ สหรัฐอเมริกา จำนวน 29 คน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ตั้งแต่ 8 มิ.ย. – 17 ก.ค. 2558
เป้าหมายของโครงการเน้นการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการพูดและ
ทักษะการเขียน สำหรับการทำวิจัยและเอกสารทางวิชาการต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้เชิญ
วิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ข้อมูลแก่นักเรียนทุนเพิ่มเติม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอเมริกัน และสร้างความรอบรู้
ในการใช้ชีวิตนักเรียนในต่างแดน เพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 
ดูภาพอื่นๆ >>

   
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา ของนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย
(AFS Pre Departure Program 2015)


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุน
แลกเปลี่ยนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ระดับมัธยมปลาย จำนวน 18 คน
ซึ่งจะไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 1 ปี โครงการนี้
จัดขึ้นในวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2558 นับเป็นปีที่ 10 แล้ว ที่ เอ.ยู.เอ.
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการอบรม โดยการอบรมนั้น ครอบคลุม
หลากหลายหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุน ดังนี้ ประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ของอเมริกา, ภาษา วัฒนธรรม และ การพัฒนาทักษะ
การนำเสนอผลงาน ในรูปแบบต่างๆ

<< ดูภาพอื่นๆ
   
กิจกรรมวันสงกรานต์

ห้องสมุด เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปี 2558
เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยการจัดประกวดเครื่องแต่งกาย
ตามคอนเซปต์วันสงกรานต์ เปิดโอกาสให้นักเรียน, เจ้าหน้าที่ เอ.ยู.เอ.
และบุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมการแข่งขัน ลุ้นรับรางวัลจาก
ห้องสมุด นอกจากนี้ เอ.ยู.เอ. ยังได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระในบริเวณ
ห้องสมุดอีกด้วย

ดูภาพอื่นๆ >>

   
งานบรรยาย “Standardized Tests for US Study”

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และ EducationUSA Thailand ร่วมจัด
บรรยายพิเศษสำหรับนักเรียนเอ.ยู.เอ. และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ
ผู้ที่เตรียมตัวเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ได้รับข้อมูลและ
แนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทดสอบประเภทต่างๆ ทั้ง TOEFL,
GRE, SAT และ GMAT โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษา
นานาชาติ (IIE) และ The Princeton Review Thailand เป็นผู้บรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “Standardized Tests for US Study” เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์

<< ดูภาพอื่นๆ
   
Career & English Tour 2015 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. , M2Fjob.com และ Bangkok Post Learning ยังคง
เดินหน้าสานต่อกิจกรรม Career & English Tour ต่อเนื่องจากปี 2557 ที่ผ่านมา
ตามแนวความคิดเดิม คือ การให้ความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการเพิ่มโอกาสในการ
หางานแก่ผู้ที่สนใจ โดยในปี 2558 นี้ เอ.ยู.เอ. จัดงาน Career & English Tour
ครั้งที่ 1 ในงานปัจฉิมนิเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
ภายในงานมีการจัดบูธ เล่นเกมส์ภาษาอังกฤษ, ฝากประวัติสำหรับการสมัครงาน
และสัมมนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมกับการหางานในยุคดิจิตอล” นอกจากนี้
คุณไมเคิล เบเล็คสกี้ ผู้จัดการ เอ.ยู.เอ. สาขานครปฐม ยังได้ร่วมให้เกร็ดความรู้
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน

ดูภาพอื่นๆ >>

   
งานบรรยาย “Community Colleges in the U.S.A.”

สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และ EducationUSA Thailand ร่วมจัด
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Community Colleges in the U.S.A.”
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์
โดยเชิญวิทยากร Ms. Carla Andersen จาก Lane Community
College, Eugene, Oregon มาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับ
วิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
อีกรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกา

<< ดูภาพอื่นๆ
   
สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดอบรมโครงการ
English Access Microscholarship Program


สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ English Access Microscholarship Program เมื่อวันที่ 3–6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วมโครงการจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, เวียดนาม, ลาว, พม่าและกัมพูชา รวม 42 ท่าน การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกัน เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Access ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ดูภาพอื่นๆ >>

   
สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติของ Thailand TESOL


สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ได้จัดการประชุม ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ English Language Education in Asia: Reflections and Directions เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ โดยมี วัตถุประสงค์ให้ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้เสนอแนวคิด และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนของสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้เข้าร่วมการ ประชุมทาง วิชาการในครั้งนี้ และได้รับเชิญให้จัดบูธภายในงานเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนับสนุนมอบทุนการ ศึกษา 7 รางวัลให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวไทย โดยทุนการศึกษา ที่มอบให้นั้นเน้นการเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอน ภาษาอังกฤษ ของบุคลากรในแวดวงการศึกษา

<< ดูภาพอื่นๆ
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.