Untitled Document
 
Untitled Document
วิธีการสมัครเรียนและตารางสอบวัดระดับ
 
 

ตารางสอบวัดระดับ
(สำหรับสาขาในกรุงเทพฯ เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบรอบสอบที่สาขานั้นๆ อีกครั้งทางโทรศัพท์หรือเข้ามาสมัครสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ)

สาขาจามจุรีสแควร์ (Reg./Spe.)
ส. 4 มิ.ย. 59 เวลา 10:30 / 13:30
จ. 6 มิ.ย. 59 เวลา 13:30 / 18:00
อ. 7 มิ.ย. 59 เวลา 13:30 / 18:30
พ. 8 มิ.ย. 59 เวลา 13:30 / 18:00
พฤ. 9 มิ.ย. 59 เวลา 16:00
พ. 15 มิย. 59 เวลา 16:30
-------------------------------------------------
  สาขาจามจุรีสแควร์ (AEP)


-------------------------------------------------
  สาขารัชโยธิน
ส. 4 มิ.ย. 59 เวลา 10:00
จ. 6 มิ.ย. 59
เวลา 14:30 / 16:00 / 17:30 / 19:00
อ. 7 มิ.ย.59
เวลา 14:30 / 16:00 / 17:30 / 19:00

-------------------------------------------------
  สาขาเมืองทอง


-------------------------------------------------
             
สาขาหัวหมาก
ส. 4 มิ.ย. 59 เวลา 13.00
อ. 7 มิ.ย. 59
เวลา 12.30 / 16.30 / 19.00
พ. 8 มิ.ย. 59
เวลา 11.00 / 16.30 / 19.00
ส. 11 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 / 13.00
-------------------------------------------------
 

สาขาซีคอน บางแค
อา. 29 พ.ค. 59 เวลา 13.00
อ. 31 พ.ค. 59 เวลา 17.00
ส. 4 มิ.ย. 59 เวลา 13.00
จ. 6 มิ.ย. 59 เวลา 17.00
พ. 8 มิ.ย. 59 เวลา 13.00
ส. 11 มิ.ย. 59 เวลา 13.00
-------------------------------------------------

  สาขาศรีนครินทร์
ส. 04 มิ.ย. 59 เวลา 16.00
อ. 07 มิ.ย. 59 เวลา 17.00 / 19.00
พ. 08 มิ.ย. 59 เวลา 17.00 / 19.00
ส. 11 มิ.ย. 59 เวลา 13.00 / 15.00
พ. 15 มิ.ย. 59 เวลา 17.00

-------------------------------------------------
 

สาขานครปฐม


-------------------------------------------------

             
สาขาพัทยา


-------------------------------------------------
  สาขาบางแสน


-------------------------------------------------
  สาขาระยอง


-------------------------------------------------
  สาขาสงขลา


-------------------------------------------------
             
สาขาหาดใหญ่

-------------------------------------------------
  สาขาเชียงใหม่

-------------------------------------------------
  สาขาเชียงราย

-------------------------------------------------
  สาขาพิษณุโลก

-------------------------------------------------
             
สาขาโคราช


  สาขาอุดรธานี


       
             
 

การชำระค่าสอบผ่านระบบ Counter Service
เป็นบริการเพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถจองรอบสอบและชำระค่าสอบผ่านระบบ Counter Service
พร้อมทั้งเขียนใบสมัครสอบผ่านระบบ Internet


กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการสอบและชำระเงินผ่าน Counter Service

 
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.