Untitled Document
 
Untitled Document
วิธีการสมัครเรียนและตารางสอบวัดระดับ


การชำระค่าสอบผ่านระบบ
Counter Service


เป็นบริการเพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถจอง รอบสอบและชำระค่าสอบผ่านระบบ 
Counter Service  พร้อมทั้งเขียนใบสมัครสอบผ่านระบบ Internet
 
ตารางสอบวัดระดับ
ที่ชำระเงินผ่าน Counter Service
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 31 มี.ค. 57
สาขาจามจุรีสแควร์ (Regular) รายละเอียด>>
 • จ. 21 เม.ย. 57 เวลา 13.30
  รหัสรอบสอบ: 0121041330
  (สมัครสอบภายในวันที่ 18 เม.ย. 57)
 • จ. 21 เม.ย. 57 เวลา 18.00
  รหัสรอบสอบ: 0121041800
  (สมัครสอบภายในวันที่ 18 เม.ย. 57)
 • อ. 22 เม.ย. 57 เวลา 13.30
  รหัสรอบสอบ: 0122041330
  (สมัครสอบภายในวันที่ 19 เม.ย. 57)
 • อ. 22 เม.ย. 57 เวลา 18.00
  รหัสรอบสอบ: 0122041800
  (สมัครสอบภายในวันที่ 19 เม.ย. 57)
 • พ. 23 เม.ย. 57 เวลา 13.30
  รหัสรอบสอบ: 0123041330
  (สมัครสอบภายในวันที่ 20 เม.ย. 57)
 • พ. 23 เม.ย. 57 เวลา 18.00
  รหัสรอบสอบ: 0123041800
  (สมัครสอบภายในวันที่ 20 เม.ย. 57)
 • พฤ. 24 เม.ย. 57 เวลา 11.00
  รหัสรอบสอบ: 0124041100
  (สมัครสอบภายในวันที่ 21 เม.ย. 57)
 • พฤ. 24 เม.ย. 57 เวลา 16.00
  รหัสรอบสอบ: 0124041600
  (สมัครสอบภายในวันที่ 21 เม.ย. 57)
 • ส. 26 เม.ย. 57 เวลา 12.00
  รหัสรอบสอบ: 0126041200
  (สมัครสอบภายในวันที่ 23 เม.ย. 57)
 • พ. 30 เม.ย. 57 เวลา 16.30
  รหัสรอบสอบ: 0130041630
  (สมัครสอบภายในวันที่ 27 เม.ย. 57)


 • ตารางสอบวัดระดับ
 • สาขาจามจุรีสแควร์ (Regular) รายละเอียด>>
  จ. 21 เม.ย. 57 เวลา 11.00, 18.00
  อ. 22 เม.ย. 57 เวลา 11.00
  พ. 23 เม.ย. 57 เวลา 11.00, 18.00
  พฤ. 24 เม.ย. 57 เวลา 11.00, 16.00
 • สาขาจามจุรีสแควร์ (AEP) รายละเอียด>>
  อ. 22 เม.ย. 57 เวลา 16.00, 16.30
 • สาขาซีคอน บางแค รายละเอียด>>
  อา. 20 เม.ย. 57 เวลา 11.00
  จ. 21 เม.ย. 57 เวลา 13.00
  พ. 23 เม.ย. 57 เวลา 13.00, 18.00
  ส. 26 เม.ย. 57 เวลา 11.00
 • สาขารัชโยธิน รายละเอียด>>
  21 - 23 เม.ย. 57 เวลา 16.30, 18.00, 19.30
 • สาขาศรีนครินทร์ รายละเอียด>>
  ส. 19 เม.ย. 57 เวลา 13.00, 15.00
  อ. 22 เม.ย. 57 เวลา 17.00, 19.00
  พ. 23 เม.ย. 57 เวลา 17.00, 19.00
  ส. 26 เม.ย. 57 เวลา 13.00
 • สาขาหัวหมาก รายละเอียด>>
  ส. 19 เม.ย. 57 เวลา 10.00, 13.00
  อ. 22 เม.ย. 57 เวลา 12.30, 16.30, 19.00
  พ. 23 เม.ย. 57 เวลา 10.30, 16.30, 19.00
  ส. 26 เม.ย. 57 เวลา 10.00, 13.00
 • สาขาเมืองทอง รายละเอียด>>
  อ. 22 เม.ย. 57 เวลา 16.00, 17.30, 19.00
  ส. 26 เม.ย. 57 เวลา 11.00, 14.00
  อา. 27 เม.ย. 57 เวลา 11.00, 14.00
 • สาขานครปฐม รายละเอียด>>
  23 เม.ย. 57 เวลา 16.00
  26 เม.ย. 57 เวลา 13.00
 • สาขาหาดใหญรายละเอียด>>
  23 เม.ย. 57 เวลา 18.15
  26 เม.ย. 57 เวลา 10.15
 • สาขาโคราช รายละเอียด>>
  23 เม.ย. 57 เวลา 18.00
  24 เม.ย. 57 เวลา 18.00
  26 เม.ย. 57 เวลา 14.00
  28 เม.ย. 57 เวลา 11.00
 • สาขาบางแสน รายละเอียด>>
  19 - 20 เม.ย. 57 เวลา 10.00, 13.00
  21 - 24 เม.ย. 57 เวลา 17.00, 18.30
  26 - 27 เม.ย. 57 เวลา 10.00, 13.00
 • สาขาพัทยา รายละเอียด>>
  18 - 19 เม.ย. 57 เวลา 14.00
  21 - 24 เม.ย. 57 เวลา 14.00, 18.30
  25 - 26 เม.ย. 57 เวลา 14.00
 • สาขาอุดรธานรายละเอียด>>
  19 เม.ย. 57 เวลา 10.00
  20 เม.ย. 57 เวลา 15.00
  25 เม.ย. 57 เวลา 17.00
 • สาขาสงขลา รายละเอียด>>
  23 เม.ย. 57 เวลา 17.30
  27 เม.ย. 57 เวลา 10.30
 • สาขาเชียงใหมรายละเอียด>>
  2 พ.ค. 57 เวลา 17.30
  3 พ.ค. 57 เวลา 11.00, 13.30
 • สาขาเชียงราย รายละเอียด>>
  18 - 19 เม.ย. 57

  ***สำหรับสาขาในกรุงเทพฯเนื่องจากที่นั่งมีจำนวน จำกัด กรุณาตรวจสอบรอบสอบที่สาขานั้นๆอีกครั้งทาง โทรศัพท์หรือเข้ามาสมัครสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ
 •  
  Untitled Document
   
  โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
  Copyright 2010. All rights reserved.