Untitled Document
 
Untitled Document
วิธีการสมัครเรียนและตารางสอบวัดระดับ
 
 

ตารางสอบวัดระดับ
(สำหรับสาขาในกรุงเทพฯ เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบรอบสอบที่สาขานั้นๆ อีกครั้งทางโทรศัพท์หรือเข้ามาสมัครสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ)

สาขาจามจุรีสแควร์ (Reg./Spe.)
ส.10 ธ.ค. 59 เวลา 10.30 / 13.30
จ.19 ธ.ค. 59 เวลา 13.30 / 18.30
อ. 20 ธ.ค. 59 เวลา 13.30 / 18.30
พ.21 ธ.ค. 59 เวลา 16.30
พ. 4 ม.ค. 60 เวลา 13.30 / 18.30
พ.11 ม.ค. 60 เวลา 16.30
-------------------------------------------------
  สาขาจามจุรีสแควร์ (AEP)
จ.13 ธ.ค. 59 เวลา 13.30 /14.30
จ.19 ธ.ค. 59 เวลา 12.30 / 14.30
อ.20 ธ.ค. 59 เวลา 12.30 / 14.30-------------------------------------------------
  สาขารัชโยธิน


-------------------------------------------------
  สาขาเมืองทอง
ส.10 ธ.ค. 59 เวลา 13.00
อ.20 ธ.ค. 59 เวลา 13.00 / 19.00
พ.21 ธ.ค. 59 เวลา 16.00 / 19.00
อ.3 ม.ค. 60 เวลา 17.00 / 19.00
พ.4 ม.ค. 60 เวลา 16.30 / 18.30
ส.7 ม.ค. 60 เวลา 10.00 / 13.00
-------------------------------------------------
             
สาขาหัวหมาก
ส. 10 ธ.ค. 59 เวลา 14.30
อ. 13 ธ.ค. 59 เวลา 19.00
จ. 19 ธ.ค. 59 เวลา 18.30
ส. 24 ธ.ค. 59 เวลา 14.00
อ. 3 ม.ค. 60 เวลา 14.00 / 19.00
พ. 4 ม.ค. 60 เวลา 14.00 / 19.00
ส. 7 ม.ค. 60 เวลา 14.00
-------------------------------------------------
 

สาขาซีคอน บางแค
ส. 3 ธ.ค. 59 เวลา 13.00
ส. 10 ธ.ค. 59 เวลา 13.00
อา. 11 ธ.ค. 59 เวลา 13.00
จ. 12 ธ.ค. 59 เวลา 17.00
พ. 21 ธ.ค. 59 เวลา 18.00


-------------------------------------------------

  สาขาศรีนครินทร์
อ. 20 ธ.ค. 59 เวลา 17.00 / 19.00
พ. 21 ธ.ค. 59 เวลา 17.00 / 19.00
ส. 24 ธ.ค. 59 เวลา 13.00 / 15.00
อ. 3 ม.ค. 60 เวลา 19.00
พ. 4 ม.ค. 60 เวลา 17.00 / 19.00
ส. 7 ม.ค. 60 เวลา 14.00

-------------------------------------------------
 

สาขาเอสพลานาด แคราย
อา. 11 ธ.ค. 59 เวลา 11.00 / 13.00
อา. 18 ธ.ค. 59 เวลา 11.00 / 13.00
จ. 19 ธ.ค. 59 เวลา 17.00 / 19.00
พ. 21 ธ.ค. 59 เวลา 16.00 / 18.00
อ. 3 ม.ค. 60 เวลา 17.00 / 19.00
พ. 4 ม.ค. 60 เวลา 16.30 / 18.30
ส. 7 ม.ค. 60 เวลา 11.00 / 13.00
-------------------------------------------------

             
สาขานครปฐม


-------------------------------------------------
  สาขาพัทยา


-------------------------------------------------
  สาขาบางแสน


-------------------------------------------------
  สาขาระยอง


-------------------------------------------------
             
สาขาสงขลา


-------------------------------------------------
  สาขาหาดใหญ่


-------------------------------------------------
  สาขาเชียงใหม่
ส. 10 ธ.ค. 59 เวลา 11.00 / 13.30
พฤ. 15 ธ.ค. 59 เวลา 17.30
-------------------------------------------------
  สาขาเชียงราย


-------------------------------------------------
             
สาขาพิษณุโลก  สาขาโคราช  สาขาอุดรธานี   
             
 

การชำระค่าสอบผ่านระบบ Counter Service
เป็นบริการเพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถจองรอบสอบและชำระค่าสอบผ่านระบบ Counter Service
พร้อมทั้งเขียนใบสมัครสอบผ่านระบบ Internet


กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการสอบและชำระเงินผ่าน Counter Service

 
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.