Untitled Document
 
Untitled Document
 

ประวัติโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ.)

          เมื่อปี พ.ศ. 2467 นักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตั้งชมรมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาขึ้น โดยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ สมาคมได้ดำเนินกิจการด้านการบันเทิง วัฒนธรรม และการกุศลตลอดมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2494 ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ที่คนไทยจำเป็นต้องใช้ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักข่าวสารอเมริกา เมื่อ 11 มกราคม 2495 พลโทมังกร พรหมโยธี รมต.กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น เป็นประธานเปิดสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา หรือ เอ.ยู.เอ. ที่สวนสราญรมย์ โดยมีพระพิศาลสุขุมวิท เป็นประธานคณะกรรมการสถานสอนภาษา และมีครูชาวสหรัฐ เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ

           ในอีก 10 ปีต่อมามีจำนวนนักเรียนมากขึ้น โรงเรียนจึงได้ย้ายไปอยู่ที่ถนนราชดำริ โดยเช่าที่ของพระคลังข้างที่ นายกสมาคมขณะนั้น คือ นายพจน์ สารสิน ได้ลงนามรับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างตึกเรียน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์สมาชิกก่อตั้ง ของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้เสด็จพระราชดำเนิน เพื่อเปิดอาคารแห่งใหม่เมื่อ 7 ก.ย. 2505 จากนั้นเมื่อ 21 ก.ค. 2512 ได้เปิดห้องสมุดใหม่ที่ทันสมัย โดยใช้งบประมาณร่วมกับเงินช่วยเหลือจาก สถานทูตสหรัฐอเมริกา มีหนังสือกว่า 23,000 เล่ม เปิดบริการให้กับนักศึกษาและนักเรียนทั่วไป

          จากการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน โดยคิดราคาที่สมเหตุสมผล และผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้ศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง ทำที่มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงเรียนจึงได้เปิดสาขาขึ้นใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อขยายโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงมากขึ้น จนในปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 17 สาขา

          ต่อมาเมื่อปี 2555 เอ.ยู.เอ. ได้ย้ายที่ตั้งของสำนักงานใหญ่จากที่ถนนราชดำริ มาที่ชั้น 21 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เป็นการชั่วคราว เพื่อรื้ออาคารเดิมที่ถนนราชดำริ และก่อสร้างอาคารใหม่ แต่อย่างไรก็ดี ยังคงสามารถเปิดการเรียนการสอน ได้ตามปกติ

          ในอนาคต ภารกิจของ เอ.ยู.เอ. ยังเป็นเช่นเดิม คือสอนภาษาอังกฤษ แก่ชาวไทย และสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอเมริกัน ผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภาษา ช่วยเหลือการกุศล ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของ เอ.ยู.เอ. รุ่นปัจจุบันได้รับการถ่ายทอดอุดมการ วิสัยทัศน์ ของผู้ให้กำเนิดสถานสอนภาษาในอดีต และ เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐ ในอันที่จะพัฒนาการสอนให้ก้าวหน้า ทันสมัยและธำรงค์ไว้ซึ่งประวัติอันรุ่งเรือง งดงามตลอดไป
 
 
Untitled Document
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.