Untitled Document
 
  
  Communicative Language Teaching in Thailand: Transformation & Assessment

โรงเรียนสอนภาษาเอยูเอ (AUA) ขอเชิญครูผู้สอนภาษา อังกฤษ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาครูผู้สอน ภาษาอังกฤษจัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิ การครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ Communicative Language Teaching in Thailand: Transformation & Assessment จัดระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 (5 วัน)ณ เอยูเอจามจุรีสแควร์ (ชั้น 21 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร) ค่าสมัครเข้าอบรมเพียงท่านละ 3,500 บาท เปิดรับจองที่นั่งอบรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียด >>
Updated: 24 ก.ค. 58
  โรงเรียนสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เปิดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เปิดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษเฉพาะวันอาทิตย์ “หลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กระดับประถมและมัธยมต้น” เริ่มวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม - 13 กันยายน 2558 วันละ 2.5 ชั่วโมง ทั้งหมด 30 ชั่วโมง ดำเนินการอบรมโดย Mr. Jeffrey Taschner, M.S. in Curriculum and Instruction ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ รายละเอียด >>
Updated: 16 ก.ค. 58
  Online Writing Course หลักสูตรใหม่จาก เอ.ยู.เอ. โคราช!

Online Writing Course หลักสูตรการเรียนเขียนภาษา อังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Messenger, Line หรือ E-mail เปิดกว้างการเรียนรู้ อยู่ที่ไหนก็พัฒนา ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ รายละเอียด >>
Updated: 8 ก.ค. 58
  AUA between the lines
"AUA between the lines" เป็นโครงการหนึ่งของ เอ.ยู.เอ. ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยจัด เป็นกลุ่มอ่านหนังสือออนไลน์ที่นักเรียน เอ.ยู.เอ. หรือแม้ แต่บุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมอ่านหนังสือโดยมีการ กำหนดช่วงเวลาในการอ่าน และแสดงความคิดเห็นระหว่าง กลุ่มผู้ร่วมอ่าน สำหรับช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ AUA between the lines จะเริ่มอ่านนวนิยายเล่มใหม่ เรื่อง "The Ocean at the End of the Lane" หากสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมนี้ กรุณาส่งอีเมล์ไปยัง paul.humphries@auathailand.org คุณก็จะมีสิทธิ์เข้า ร่วมกิจกรรมของเรา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียด >>
Updated: 5 พ.ค. 58
  กิจกรรมวันสงกรานต์ ห้องสมุด เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เฉลิมฉลองเทศกาล สงกรานต์ปี 2558 เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยการจัดประกวดเครื่องแต่งกายตามคอนเซปต์วัน สงกรานต์ เปิดโอกาสให้นักเรียน, เจ้าหน้าที่ เอ.ยู.เอ. และ บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมการแข่งขัน ลุ้นรับรางวัล จากห้องสมุด นอกจากนี้ เอ.ยู.เอ. ยังได้จัดกิจกรรมสรงน้ำ พระในบริเวณห้องสมุดอีกด้วย รายละเอียด >> Updated: 8 พ.ค. 58

  งานบรรยาย “Standardized Tests for US Study” สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และ EducationUSA Thailand ร่วมจัดบรรยายพิเศษสำหรับนักเรียนเอ.ยู.เอ. และบุคคล ทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่เตรียมตัวเรียนต่อในประเทศสหรัฐ อเมริกา ให้ได้รับข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยว กับการทดสอบประเภทต่างๆ ทั้ง TOEFL, GRE, SAT และ GMAT โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) และ The Princeton Review Thailand เป็นผู้บรรยาย พิเศษในหัวข้อ “Standardized Tests for US Study” เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ รายละเอียด >> Updated: 27 มี.ค. 58

  Career & English Tour 2015 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. , M2Fjob.com และ Bangkok Post Learning ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรม Career & English Tour ต่อเนื่องจากปี 2557 ที่ผ่านมา ตามแนว ความคิดเดิม คือ การให้ความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับการ เพิ่มโอกาสในการหางานแก่ผู้ที่สนใจ โดยในปี 2558 นี้ เอ.ยู.เอ. จัดงาน Career & English Tour ครั้งที่ 1 ในงาน ปัจฉิมนิเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ภายในงานมีการ จัดบูธ เล่นเกมส์ภาษาอังกฤษ, ฝากประวัติสำหรับการ สมัครงาน และสัมมนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมกับการ หางานในยุคดิจิตอล” นอกจากนี้ คุณไมเคิล เบเล็คสกี้ ผู้จัดการ เอ.ยู.เอ. สาขานครปฐม ยังได้ร่วมให้เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน รายละเอียด >> Updated: 24 มี.ค. 58
 
Scroll
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.