Untitled Document
 
  
  คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะอาจารย์จากภาควิชา ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าเยี่ยมชมสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านเอกสารและสื่อที่ใช้ในการเรียน การสอนภาษาต่างชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษให้กับ คนไทย และการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ โดยคณะอาจารย์ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์บรรยากาศ การเรียนการสอนของ เอ.ยู.เอ. ทั้งแผนก ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียด >> Updated: 9 ก.ย. 57

  สัมมนาครูภาษาอังกฤษหัวข้อ CEFR โรงเรียนสอนภาษาเอยูเอ (AUA) ขอเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2557 ในหัวข้อ Yes, We Can! Modern Communicative Language Teaching & the Achievement of CEFR Objectives จัดระหว่างวัน จ. ที่ 13 – ศ. ที่ 17 ต.ค. 57 (5 วัน) ณ เอยูเอจามจุรีสแควร์ (ชั้น 21 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯมหานคร) ค่าสมัครเข้าอบรมเพียงท่านละ 3,500 บาท เปิดรับจองที่นั่งอบรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายละเอียด >> Updated: 19 ส.ค. 57   เอ.ยู.เอ. ออกบูธงาน Osotspa English Community สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ได้รับเชิญให้ร่วมออกบูธ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษในโครงการ Osotspa English Community เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 สำหรับโครงการ Osotspa English Community นั้น เป็นโครงการที่บริษัท โอสถสภา จำกัด จัดขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กร เพราะ เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษที่จะเป็นปัจจัยหลัก อย่างหนึ่งของการทำงานในยุค AEC ที่จะถึงนี้ รายละเอียด >> Updated: 4 ส.ค. 57  
Scroll
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.