Untitled Document
 
  
  EducationUSA จัดอบรมก่อนเดินทาง เรียนต่ออเมริกา!
EducationUSA Thailand จัดอบรมก่อนออกเดินทาง (Pre-departure Orientation) สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในอเมริกา โดยจัดอบรมใน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.30 น. ที่ AUA จามจุรีสแควร์ ชั้น 21 แนะนำทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อน บินลัดฟ้าไปเรียนต่อ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เรื่องการ จัดการเดินทาง การหาที่พัก การสื่อสารต่างวัฒนธรรม การ วางตัวเมื่อพบเจอวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ สามารถติดต่อลง ทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ อีเมล์ counseling@auathailand.org หรือ ติดต่อ คุณนาถฤดี โทร 02-657-6411 ต่อ 1232 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นใน การเข้าอบรม รายละเอียด >>
Updated: 14 พ.ค. 58
  AUA between the lines
"AUA between the lines" เป็นโครงการหนึ่งของ เอ.ยู.เอ. ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยจัด เป็นกลุ่มอ่านหนังสือออนไลน์ที่นักเรียน เอ.ยู.เอ. หรือแม้ แต่บุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมอ่านหนังสือโดยมีการ กำหนดช่วงเวลาในการอ่าน และแสดงความคิดเห็นระหว่าง กลุ่มผู้ร่วมอ่าน สำหรับช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ AUA between the lines จะเริ่มอ่านนวนิยายเล่มใหม่ เรื่อง "The Ocean at the End of the Lane" หากสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมนี้ กรุณาส่งอีเมล์ไปยัง paul.humphries@auathailand.org คุณก็จะมีสิทธิ์เข้า ร่วมกิจกรรมของเรา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียด >>
Updated: 5 พ.ค. 58
  Modern Grammar Teaching หลักสูตรการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เอยูเอเปิดหลักสูตรการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระยะสั้น ระยะเวลาการอบรม 15 ชั่วโมง ค่าอบรมเพียง 2,400 บาท (เฉพาะวันอาทิตย์)“หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ”ระหว่าง วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ค. – วันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 2558 English Teacher Training Program at AUA Chamchuri Square“Modern Grammar Teaching” 15 hours - Sundays onlySunday, May 3 - Sunday, June 7, 2015 รายละเอียด >>
Updated: 16 เม.ย. 58
  งานบรรยาย “Community Colleges in the U.S.A.” สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. และ EducationUSA Thailand ร่วมจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Community Colleges in the U.S.A.” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม เอ.ยู.เอ. จามจุรีสแควร์ โดยเชิญวิทยากร Ms. Carla Andersen จาก Lane Community College, Eugene, Oregon มาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกา รายละเอียด >> Updated: 20 ก.พ. 58

  สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. จัดอบรม โครงการ English Access Microscholarship Program สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา จัดโครงการ English Access Microscholarship Program เมื่อวันที่ 3–6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ เข้าร่วมโครงการจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, เวียดนาม, ลาว, พม่าและกัมพูชา รวม 42 ท่าน การสัมมนา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้เข้าร่วม โครงการให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม อเมริกัน เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ Access ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ รายละเอียด >> Updated: 6 มี.ค. 58

  สถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. เข้าร่วม การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ของ Thailand TESOL
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ได้จัดการประชุม ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ English Language Education in Asia: Reflections and Directions เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ โดยมี วัตถุ ประสงค์ให้ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้เสนอ แนวคิด และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนของสถานสอน ภาษา เอ.ยู.เอ. ได้เข้าร่วมการ ประชุมทาง วิชาการในครั้งนี้ และได้รับเชิญให้จัดบูธภายในงานเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผู้ที่ สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสนับสนุนมอบทุนการ ศึกษา 7 รางวัลให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวไทย โดย ทุนการศึกษา ที่มอบให้นั้นเน้นการเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิ ภาพการสอน ภาษาอังกฤษ ของบุคลากรในแวดวง การศึกษา รายละเอียด >> Updated: 31 ม.ค. 58
 
Scroll
 
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จัตุรัสจามจุรี ชั้น 21 เลขที่ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 657 6411-7
Copyright 2010. All rights reserved.